Waterbouw

Tunnels, sluizen, stormvloedkeringen en steigers. Volker InfraDesign is thuis in waterbouwkundige constructies. Via de samenwerking met Volker Stevin International zetten we onze kennis en expertise wereldwijd in.

Sluizen

Volker InfraDesign heeft veel ervaring met het ontwerpen van sluizen. Onder leiding van Volker InfraDesign
komt naast het civiele ontwerp ook het integrale ontwerp tot stand. Denk hierbij aan het integrale ontwerp van de deur, het bewegingswerk en de installaties.

 

 

Steigers

Volker InfraDesign heeft ruime ervaring met het ontwerp van kades en steigers, inclusief bijbehorende remmingwerken en ducdalven. Constructies zijn  uitgevoerd in zowel vele havens in Nederland als in het buitenland, o.a. Cariben, Groot Brittannië. De expertise strekt zich uit van steigers voor jachthavens, rorosteigers voor Ferries tot bulk- en LNG steigers.

Volker InfraDesign is betrokken bij het ontwikkelen van landelijke richtlijnen voor steigers en ducdalven en neemt deel in een landelijk forum met Havenbedrijf Rotterdam over het ontwerp van kades, steigers en ducdalven.

Kades

Volker InfraDesign heeft vele kademuren ontworpen in binnen- en buitenland al dan niet voorzien van ontlastvloeren. De ontwerpen zijn uitgevoerd voor kerende hoogtes tot 31 m. en zware terreinbelastingen.

Afhankelijk van de lokale situaties zijn de kades ontworpen voor uitvoering “in den droge” (bouwput) en “in den natte”.

Bij het ontwerp wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het geotechnische elementenprogramma PLAXIS.

Een speciale innovatieve ontwikkeling van Volker InfraDesign is het “New Dutch Quay” concept (gepatenteerd). Hierbij is het remmingwerk geïntegreerd in de betonconstructie waardoor een zeer robuuste, onderhoudsarme en gebruikersvriendelijke constructie ontstaat.

Volker InfraDesign heeft ook een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Handboek kademuren  / Quay walls (2013).

Afzinktunnels

Onze marinespecialisten weten alles van afzinktunnels. Het transport van de bouwplaats naar de definitieve locatie, het afzinken en het afbouwen… ze bereiden alle benodigde constructies minutieus voor. Zowel in Nederland als ver daarbuiten.

+