HomeWerkgebiedenInfrastructuur

Infrastructuur

Opdrachtgevers laten steeds meer verantwoordelijkheden over aan marktpartijen. Volker InfraDesign is daar op ingericht. We zijn in staat complexe, multidisciplinaire infrastructurele ontwerpen te maken. Van wegen tot kunstwerken en van ontwerp tot beheer en onderhoud. De optimalisatie van het geheel staat hierbij voorop.

Optimaal ontwerp

Ontwerpen op levensduur. De toename in contractvormen met beheer en onderhoud vraagt erom. Volker InfraDesign heeft de kennis om gefundeerd in te schatten hoe materialen zich gedragen in verschillende levensfasen. We vertalen deze kennis naar een optimaal ontwerp op levensduur. Een gedegen communicatie en het goed vastleggen van eisen, ontwerpafwegingen en andere informatie is hierbij van essentieel belang. Systeem integratie en systems engineering spelen dan ook een belangrijke rol. Ze zijn volledig verweven met onze projectaanpak.

Innovaties

Volker InfraDesign gebruikt altijd de laatste technieken en nieuwste innovaties. Virtueel bouwen (3D CAD en BIM) bijvoorbeeld. We verbeteren het ontwerp- en realisatieproces en reduceren faalkosten. Daarnaast maken we gebruik van concurrent engineering om het
ontwerpproces efficiënter te doorlopen.

+