HomeWerkgebiedenHulpconstructies

Hulpconstructies

Van bekistingen tot het tijdelijk ondersteunen of verplaatsen (zoals schuiven) van hulpconstructies. Volker InfraDesign ontwerpt slimme oplossingen.

Veilig ontwerpvoorstel

Op basis van de vooraf bepaalde uitgangspunten en randvoorwaarden schetsen we een ontwerpvoorstel voor een hulpconstructie. Naast fasering, planning en totale kosten is vooral veiligheid een bepalende factor. Hoe beperken we de risico's tot een minimum? Welke middelen en methoden staan tot onze beschikking? Veiligheid is bij Volker InfraDesign verweven met ons dagelijks handelen.

Veiligheid, gezondheid en milieu

De focus op veiligheid, gezondheid en milieu begint al in de tenderfase. We adviseren over bekistingen en hulpconstructies en geven richting aan de werkmethoden om deze constructies te realiseren.  Natuurlijk wegen de kosten mee maar in de ontwerpafweging zijn vooral de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten bepalend.

+