HomeProjecten Zuid-Willemsvaart - omlegging

Zuid-Willemsvaart - omlegging

Het nieuwe stuk kanaal wordt om de stad 's-Hertogenbosch heen gelegd en er komen twee nieuwe sluizen: bij Berlicum en bij Empel. De sluizen zijn noodzakelijk om het verschil in waterniveau te overbruggen tussen de huidige Zuid-Willemsvaart en de Maas.

Rijkswaterstaat legt een nieuw stuk kanaal aan van negen kilometer. Het is een aftakking van de huidige Zuid-Willemsvaart. De aftakking begint bij bedrijventerrein De Brand in 's-Hertogenbosch, en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Daarnaast wordt het kanaal, van Den Dungen tot Veghel, verbeterd. Het doel is de totale Zuid-Willemsvaart geschikt te maken voor grotere schepen (klasse IV).

 

VID verzorgt het integrale ontwerp van dit project.  Voor de disciplines bruggen, sluizen en GWW wordt het ontwerp direct aangestuurd en grotendeels ingevuld door VID medewerkers. Bij de discipline sifons en gemalen wordt het ontwerp ondersteund door VID.

Het geotechnische ontwerp voor alle disciplines wordt door de geotechnici van VID opgepakt. Daarnaast assisteert het ontwerp  bij het ontwerp  van de ondergrondse infrastructuur,  de omgevings- en contractzaken. Site engineering op het werk behoort eveneens tot de taken van de VID medewerkers. Medio 2013 is het ontwerp geheel afgerond en zal de focus voor dit werk komen te liggen op de site engineering en het opstarten van As Built.

Feiten & cijfers

+