HomeProjecten Tay Road Bridge

Tay Road Bridge

De Tay Road brug in Schotland overspant de rivier Tay en verbind Dundee met Newport-on-Tay.

De brug heeft een lengte van 2250 meter en bestaat uit 42 overspanningen van ca 55 meter die ter plaatse van de vaargeul zijn vergroot naar 76,3 meter en verkleind naar 24,4 meter nabij Dundee. Ter plaatse van de vaargeul is een profiel van vrije ruimte aanwezig van 38 meter zodat de scheepvaart een ongehinderd doorgang heeft. Kenmerkend voor deze rivier zijn getijde verschillen van ca 6 meter en stromingen van wel 4 m/s. De brug is in haar geschiedenis al een drietal keren aangevaren tot dusver zonder veel schade. De eigenaar van de brug heeft adviesbureau Jacobs opdracht gegeven om voor de drie pijlers ter plaatse van de vaargeul een beschermingsconstructie te ontwerpen. De eigenaar van de brug wilde dat een aannemer vroegtijdig bij het ontwerp betrokken zou worden, early contractor involvement, om zo bouwmethode en ontwerp optimaal af te stemmen. VolkerStevin Marine heeft samen met Volker Stevin International deze tender gewonnen.

 

We hebben als VID gekeken naar slimme bouwmethoden en de 60 meter lang funderingspalen voor de beschermingsconstructie geoptimaliseerd. Tevens is er gekeken of de prefab betonnen schaaldelen die de uiteindelijke beschermingsconstructie vormen goed met ons drijvend materieel te plaatsen zijn. Bij het installeren van de in totaal 48 stuk palen is goed gekeken naar de dynamische effecten t.g.v. de hoge stroomsnelheden. Bij hoge stroomsnelheden kan de dan nog vrijstaande paal gaan vibreren en kan vermoeiingsschade of zelf bezwijken optreden. Voor het betonmengsel heeft onze materiaaltechnoloog nieuwe innovatieve mengsels bedacht omdat een betonslang niet op of aan de brug vast gezet mocht worden. Al met al een mooi stuk werk waar design en construct onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

 

Feiten & cijfers

+