HomeProjecten Rotterdamsebaan

Rotterdamsebaan

VolkerWessels vormt samen met BAM de Bouwcombinatie Rotterdamsebaan. Deze combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering en 15 jaar onderhoud van het nieuw te realiseren Rotterdamsebaan tracé.

Dit tracé is ongeveer 4 kilometer lang en vormt een nieuwe verkeersverbinding tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag. De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt Ypenburg en loopt met een verdiepte ligging onder knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck door. Om de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen tijdens de aanleg van de Rotterdamsebaan in het knooppunt, worden de dekken naast de rijksweg voorgebouwd en in een weekend ingereden. 

Na de Laan van Hoornwijck ligt de weg op maaiveld om vervolgens ter hoogte van familiepark Drievliet ondergronds te gaan. De toerit aan deze zijde is tevens de startschacht voor de tunnelboormachine. De lengte van het geboorde deel is ca 2 km. In de Binckhorst komt de ontvangstschacht. Hier komt de Rotterdamsebaan weer boven de grond bij de Zonweg. De tunnel in de Rotterdamsebaan krijgt de naam Victory Boogie Woogietunnel.

De bouw van de Rotterdamsebaan is in 2014 gestart met het verleggen van kabels en leidingen, slopen van gebouwen en het opnieuw inrichten van een aantal wegen in de Binckhorst. Eind 2015 is het werk gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan.

Voor meer informatie over het project en de planning verwijzen wij u naar de website van project Rotterdamsebaan.

Feiten & cijfers

+