HomeProjecten Kadeconstructie Argos

Kadeconstructie Argos

Van Hattum en Blankevoort en Hakkers boden vanuit 5 gegadigden de economisch meest voordelige aanbieding voor dit design en construct project aan.

Door in de tenderfase in de dialoogrondes goed naar de opdrachtgever te luisteren en de juiste mix te vinden tussen een robuust ontwerp, de integrale D&C aanpak en gesteld te staan voor de nieuwe EC normen is dit project binnen gehaald en heeft het havenbedrijf ons eind 2011 opdracht gegeven.

In het ontwerp is expliciet rekening gehouden met de toekomstbestendigheid. De eis dat bij een toekomstige uitbouw van de nieuw te realiseren kade geen waarde vernietiging plaats mag vinden is ingevuld door de vleugelwand te dimensioneren op de volledige kerende hoogte.

Dit project is een van de eerste kadeconstructies in het havengebied van Rotterdam die conform de nieuwe EC normen ontworpen moest worden. Dat Volker InfraDesign hiervoor goed gesteld staat, omdat onze medewerkers actief zijn in diverse CUR commissies, is een belangrijke factor geweest om de ontwerpuitdagingen die zijn opgetreden het hoofd te bieden.

Het integrale ontwerp is door Volker InfraDesign ingevuld en aangestuurd. Half 2012 is met de bouw van de kade gestart. Half 2013 is de kade in gebruik genomen.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Sipke Huitema »
+