HomeOver onsMissie en visie

Missie en visie

De inframarkt verandert in hoog tempo. Design & Construct-projecten zijn de norm geworden en dringen de traditionele RAW-systematiek meer en meer naar de achtergrond. Bovendien vindt er een verschuiving plaats van monodisciplinair naar multidisciplinair.


Deze ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de aannemer. Het vraagt meer van een organisatie. Een goede beheersing van projectmanagement en ontwerpmanagement bijvoorbeeld. Dit geldt ook voor ontwerp. Zowel op het gebied van design zelf als van ontwerpmanagement vraagt de huidige markt om voldoende capaciteit en een hoogwaardig kennisniveau. Volker InfraDesign komt tegemoet aan deze vraag door het ontwerpproces continu te verbeteren en het hoogstaande kennisniveau minimaal te handhaven. Dat doen we vooral door met veel projecten mee te draaien. Als onderdeel van de aannemer zijn we namelijk mede sturend op projecten en belangrijk voor het resultaat van de onderneming. Wij zijn daardoor in staat om een leidende rol te vervullen bij het ontwerp van multidisciplinaire civiele en maritieme infrastructurele projecten. Bovendien zijn we groeiend en innovatief en hebben een sterke ambitie om ook in de toekomst deze leidende rol te blijven vervullen. 

+