HomeNieuws Wouter Schepers genomineerd voor Afstudeerprijs 2013

Wouter Schepers genomineerd voor Afstudeerprijs 2013

Actueel

De commissie afstudeerprijs Universiteit Twente boog zich dit jaar over zes afstudeerrapporten, drie van de vakgroep Water, twee van de vakgroep Bouw/Infra  en één vanuit de vakgroep Verkeer.

 

Trots zijn wij dat onze nieuwe, bij ons afgestudeerde, collega Wouter Schepers één van deze genomineerden was!

"Wouter Schepers heeft de mogelijkheden onderzocht tot het platform gedreven ontwerpen van civieltechnische objecten. Het ís hem in zijn afstudeeronderzoek gelukt om een methodiek te ontwikkelen, die de principes van Systems Engineering integreert in het ontwikkelen van een productplatform voor civieltechnische objecten. Hierdoor kon klant specifiek worden gewerkt, wat als een groot voordeel van systems engineering wordt gezien, zonder steeds opnieuw het
'wiel uit te moeten vinden. Als het geadapteerd wordt, is de impact van dit onderzoek groot, het is een heel concrete toepassing die kon worden gekenschetst als een potentiële doorbraak in de wijze waarop ontwerpwerkzaamheden in de GWW-sector plaatsvinden en ook dit onderzoek kon dus bijdragen aan het nemen van managementbeslissingen, in dit geval, van bouwbedrijven."

 

Lees hieronder het complete Juryrapport Afstudeerprijs Civiele Techniek 2013 van de Universiteit Twente.

+