HomeNieuws Maarten Korevaaren Guido Meinhardt geïnterviewd in vakblad Geotechniek

Maarten Korevaaren Guido Meinhardt geïnterviewd in vakblad Geotechniek

Actueel

Geotechniek is een vrij onzichtbaar vakgebied, het speelt zich vooral onder het maaiveld af. Maar omdat we de ruimte intensief gebruiken en steeds vaker de grond in gaan, is het ook een vakgebied dat mede bepalend is voor onze toekomst. En doordat de ondergrond nogal eens verrassingen biedt, moet de geotechnicus vooral op oplossingen kunnen bedenken.

Oplossend vermogen

Een geotechnicus kan niet, zoals een architect, trots het resultaat van zijn werk laten zien. Funderingen van gebouwen en bruggen, ophogingen, tunnels en dijken, je ziet er maar weinig van. De geotechnicus legt wel de onmisbare basis onder het werk van de architect en constructeur.

In dit vakgebied wordt een stevig beroep gedaan op je creativiteit, er is veel ruimte voor interpretatie want de bodem kan je altijd verrassen.

Bureau- en veldwerk

Het mooie is dat je die problemen of uitdagingen niet alleen achter de computer oplost, maar ook "met je voeten in de modder en je handen in het zand", zoals Guido het uitdrukt. Maarten: "Het is niet zo dat ik dagelijks op de projecten ben, maar als je een oplossing zoekt voor een probleem in de uitvoering, is het handig dat je ook ter plaatse gaat kijken."

De ideale mix van bureau- en veldwerk.

Uitdagingen in ruimtegebruik

Geotechniek is een jong vakgebied binnen de bouwkolom. Uitdagingen in ruimtegebruik en stedelijke verdichting worden steeds groter, daarom valt in de toepassing van geotechniek op veel fronten winst te behalen. Risco's door meervoudig en intensief ruimtegebruik worden groter, die moeten nog beter in kaart gebracht worden. De integratie van geotechniek in het Bouw Informatie Model (BIM) is een opgave waar de komende jaren aan gewerkt wordt.

Geotechniek bij Volker InfraDesign

Volker InfraDesign is met 16 geotechnici een van de grootste werkgevers in dit vakgebied. Kennisdeling en interactie zijn standaard, ook met zusterbedrijven die in de uitvoering actief zijn. Dat creëert een veelzijdig carrière perspectief: vanuit de inhoud leer je in snel tempo alle facetten van de geotechniek in de praktijk kennen.

 

Indien u geïnteresseerd bent in het hele artikel, verwijzen wij u graag door naar de website van het vakblad Geotechniek.

+