Infrastructuur

Opdrachtgevers laten steeds meer verantwoordelijkheden over aan marktpartijen. Volker InfraDesign is daar op ingericht. We...

Waterbouw

Tunnels, sluizen, stormvloedkeringen en steigers. Volker InfraDesign is thuis in waterbouwkundige constructies. Via de...

Offshore & Wind

Ook voor ontwerpondersteuning bij offshore constructies zoals de fundatie van offshore windturbines, is Volker InfraDesign de...

Geotechniek

 Onze vakgroep ‘Geotechniek' is toonaangevend op het gebied van grond- en funderingstechnieken. Zowel in...

Hulpconstructies

Van bekistingen tot het tijdelijk ondersteunen of verplaatsen (zoals schuiven) van hulpconstructies. Volker InfraDesign...

Innovaties

Apps, nieuwe technieken, hulpmiddelen en ontwikkelingen. Specialisten van Volker InfraDesign werken binnen Infrastructuur...

+